Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022

Proteinförsörjning av ekologiska fjäderfän

Wall, Helena; Odelros, Åsa; Velander, Karin

Sammanfattning

Kravet på 100 procent ekologiskt foder och bristen på proteinfoderråvaror gör det svårt att uppfylla fjäderfänas näringsbehov. En konsekvens av bristen på proteinråvaror med tillräckligt bra aminosyrasammansättning är att fodersammansättningen leder till överutfodring av protein. Den som vill producera foder med gårdens egna råvaror behöver i dagsläget komplettera fodret med fiskmjöl för att komma upp i godtagbar nivå av metionin.

Publicerad i

Jordbruksinformation
2022, nummer: 12
Utgivare: Jordbruksverket