Skip to main content
Report, 2023

Donera överskottsmat för att minska matsvinnet och skapa sociala värden

Eriksson, Mattias; Sundin, Niina; Bartek, Louise; Strid, Ingrid; Persson Osowski, Christine

Abstract

Mat som inte kan säljas kastas i stora mängder inom dagligvaruhandeln vilket innebär ett ineff ektivt utnyttjande av resurser och påfrestningar på miljön. Samtidigt finns det människor som lever under utsatta förhållanden och som saknar en säker tillgång till mat, även i ett välfärdsland som Sverige. Genom att donera överskottsmat från livsmedelsbutiker till välgörenhetsorganisationer och vidare till behövande människor kan matsvinnet minska och sociala värden skapas.

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2023, number: 124
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Persson Osowski, Christine
Mälardalen University

UKÄ Subject classification

Energy Systems

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/121095