Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2023

Provtagningsmetoder av akvatiska resurser med 3R i fokus

Nilsson, Hans; Appelberg, Magnus; Axenrot, Thomas

Sammanfattning

Flertalet av de övervakningsmetoder av fisk- och skaldjur som idag används globalt är dödande eller invasiva. Under 2020 hanterade SLU Aqua över 9 miljoner individer av fisk under fiskerioberoende provtagning. I Sverige, till skillnad från övriga Europa, räknas även de fiskar som fångas i provfiske till försöksdjur och regeringen har anmodat att myndigheter som använder försöksdjur bör upprätta strategier för sitt arbete med frågor som rör 3R, dvs. Replace (ersätta), Reduce (minska) och Refine (förfina). I syfte att undersöka möjligheterna att implementera 3R i SLU Aquas övervakning av fiskbestånd, redovisas i denna rapport möjliga metoder för att:

Ersätta – Genom fiskeriberoende provtagning i syfte att ta fram förvaltningsunderlag för bedömning av beståndsstatus för Vänerns gösbestånd och kartlägga effekter av fiske på gös i Vänern (Kapitel 5)

Minska – Genom studier av hydroakustisk frekvensrespons hos fisk och/eller användandet av trålmonterad stereovideo se på möjligen att reducera behovet av trålning under hydroakustiska trålundersökningar (Kapitel 2 och 3). Genom att komplettera nätprovfiske med hydroakustik, elfiske och eDNA reducera mängden dödad fisk i denna undersökningstyp (Kapitel 4).

Förfina – Genom att kombinera olika metoder öka mängden kunskap varje provtagen individ ger samt hela ekosystem (Kapitel 3 och 4).

Nyckelord

Hydroakustik; eDNA; elprovfiske; stereovideo; replace; reduce; refine

Publicerad i

Aqua reports
2023, nummer: 2023:1
eISBN: 978-91-8046-808-4
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet