Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Översiktsartikel2023Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Understanding and overcoming obstacles in adaptive management

Mansson, Johan; Eriksson, Louise; Hodgson, Isla; Elmberg, Johan; Bunnefeld, Nils; Hessel, Rebecca; Johansson, Maria; Liljeback, Niklas; Nilsson, Lovisa; Olsson, Camilla; Part, Tomas; Sandstrom, Camilla; Tombre, Ingunn; Redpath, Steve M.

Sammanfattning

Adaptive management (AM) is widely promoted to improve management of natural resources, yet its implementation is challenging. We show that obstacles to the implementation of AM are related not only to the AM process per se but also to external factors such as ecosystem properties and governance systems. To overcome obstacles, there is a need to build capacities within the AM process by ensuring adequate resources, management tools, collaboration, and learning. Additionally, building capacities in the legal and institutional frames can enable the necessary flexibility in the governance system. Furthermore, in systems experiencing profound changes in wildlife populations, building such capacities may be even more critical as more flexibility will be needed to cope with increased uncertainty and changed environmental conditions.

Publicerad i

Trends in ecology & evolution
2023, Volym: 38, nummer: 1, sidor: 55-71
Utgivare: ELSEVIER SCIENCE LONDON

   SLU författare

     • Associerade SLU-program

      Viltskadecenter
      SLU Nätverk växtskydd
      SLU Skogsskadecentrum

      Globala målen

      Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
      Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

      UKÄ forskningsämne

      Ekologi
      Vilt- och fiskeförvaltning

      Publikationens identifierare

      DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.08.009

      Permanent länk till denna sida (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/121343