Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2003

Att gallra eller inte gallra -- det är frågan

Blennow, Kristina; Olofsson, Erika

Publicerad i

SUFOR Årsskrifter
2003, Volym: 2002, sidor: 8-10
ISBN: 91-576-6552-4
Utgivare: SUFOR