Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Mobilitetshubbar: Från parkering till paketering?

Berglund-Snodgrass, Lina; Mukhtar-Landgren, Dalia

Sammanfattning

Den här rapporten är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag till aktörer som funderar på att utveckla en mobilitetshubbslösning, oavsett om du representerar ett P-bolag, en kommun, en kollektivtrafiksmyndighet eller en fastighetsutvecklare. I rapporten presenterar vi fyra centrala frågor att diskutera i arbetet med att ta fram en mobilitetshubb - vilka transportslag ska ingå? Hur ska de integreras? Vart ska hubbarna placeras? Och hur ska driftoch ägarlösningen utformas? I rapporten finns också en katalog över exempel att inspireras av i norra Europa!

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, nummer: 2023:5ISBN: 978-91-8046-914-2, eISBN: 978-91-8046-915-9
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet