Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2023Öppen tillgång

Några veterinärmedicinska annotationer i Linnés skrifter : Örtaboken, Lärda tidningar, Den svenska floran och några avhandlingar om olika djurslag

Appelgren, Lars-Erik

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2023, nummer: 2023, sidor: 231-248 Titel: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2023

Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening