Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2023

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2023


Stålhammar, Jan (red.); Appelgren, Lars-Erik (red.); Munktell, Ing-Marie (red.); Östlund, Krister (red.)

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2023, nummer: 2023
Utgivare: Uppsala medicinhistoriska förening