Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Metodutveckling för att upptäcka och bekräfta stationär förekomst av varg med hjälp av viltkameror

Hedmark, Eva; Pöchhacker, Katarina; Svensson, Linn; Frank, Jens

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2023, nummer: 2023:1eISBN: 978-91-987585-3-5
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet