Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2023

Omsättning av revirmarkerande vargar i den svenska vargstammen 2017-2021

Svensson, Linn; Frank, Jens; Hedmark, Eva

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2023, nummer: 2023:2
eISBN: 978-91-987585-1-1
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet