Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Viltskadestatistik 2022 – Skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Levin, Maria; Månsson, Johan; Höglund, Linda; Hensel, Henrike

Publicerad i

Rapport från SLU Viltskadecenter
2023, nummer: 2023:3ISBN: 978-91-987585-4-2