Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Fiskodling i norr : en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Kiessling, Anders; Futter, Martyn

Sammanfattning

Under 1900-talets första hälft genomgick våra älvar en radikal förändring. Samtidigt som Sverige fick en klimatsmart energikälla skapades oavsiktligt helt nya ekosystem. Frågan är om dessa nya ekosystem behöver mänsklig intervention, också med tanke på den nu eskalerande klimateffekten, för att uppnå balans? En mångvetenskaplig grupp forskare vid SLU och Umeå universitet ställer nu frågan vilken ytterligare kunskap som behövs för att säkerställa en eko-och sociosystembaserad skötselplan för våra norrländska kraftverksmagasin. En plan som både tar hänsyn till miljön, lokalsamhället och Sveriges behov av ökad inhemsk livsmedelsförsörjning.

Nyckelord

Fiskodling; Miljövänligt; Klimatsmart; Självförsörjning; Entreprenörskap; Fish farming; Environmental friendly; Climate smart; Food security; Entrepreneurship

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2023, nummer: 309Utgivare: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet