Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2022

Hållbara smarta parker

Kristoffersson, Anders; Emilsson, Tobias; Swan, Erik

Sammanfattning

Hållbara smarta parker är ett pågående projekt som också innehåller delprojekt med specifika inriktningar. Det överordnade målet är att jobba smartare med minskad miljöbelastning och mer behovsorienterat med stöd av olika digitala lösningar. Delprojekten avrapporteras i början på nästa år, men redan nu kan vi bidra med erfarenheter från de pågående projekten.

Publicerad i

Gröna fakta
2022, nummer: 8
Utgivare: Marietorp förlag