Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Återhämtning i naturen som insteg till traditionell vård och omsorg

Palsdottir, Anna Maria; Nilsson, Carina; Dolling, Ann

Sammanfattning

Detta faktablad handlar om en naturunderstödd intervention i Lappland. Interventionen riktade sig till individer med utmattning och depression som skogsbadat, varit med hästar och tagit del av motiverande samtal.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:5
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet