Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Landskapsarkitektprogrammet och dess omvärld

Kylin, Maria; Svensson, Jitka

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, nummer: 2023:6
ISBN: 978-91-8046-916-6, eISBN: 978-91-8046-917-3
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet