Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Matsvinn och livsmedelsförluster : orsaker samt metoder för att minska dessa

Olsson, Marie

Nyckelord

matsvinn; livsmedelsförluster; svinn; orsaker; åtgärder; primärproduktion; distribution

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, nummer: 2023:9ISBN: 978-91-8046-920-3, eISBN: 978-91-8046-921-0Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Livsmedelsvetenskap
  Tvärvetenskapliga studier

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.7bgmuto2op

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/122526