Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Molekylära tester av utsädets skjutkraft : Fall: höstvete

Alsanius, Beatrix; Forsberg, Gustaf; Rosberg, Anna Karin; Thaning, Christian; Karlsson, Maria

Sammanfattning


Nyckelord

Fusarium spp.; glukos; höstvete; metabolom; metagenom; myoinositol; skjutkraft; Thermoseed; värmebehandling

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2023, nummer: 2023:8
ISBN: 978-91-8046-918-0, eISBN: 978-91-8046-919-7
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet