Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2018

Synchytrium endobioticum – utvärdering av metoden för bestämning av olika raser av potatiskräfta

Boberg, Johanna; Björklund, Niklas

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet