Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2023

Fruktträdskräfta, ett samlat kunskapsläge - fakta för dig som odlar äpple

Gustavsson, Larisa; Skytte af Sätra, Jonas

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:8
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet