Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2023Öppen tillgång

Labyrinter : förr och nu

Johansson, Rolf

Sammanfattning

Under de senaste 50 åren har det byggts överraskande många lekplatslabyrinter och parklabyrinter - i Stockholm närmare ett dussin. Om dessa sentida labyrinter handlar artikeln, men först något om labyrinter som kulturobjekt med en lång och invecklad historia.

Publicerad i

Tidskriften Landskap
2023, nummer: 4, sidor: 18-21