Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2023

En tryggare och godare värld

Gordon, Line; Hansson, Helena; Hansson, Per-Anders; Hellström, Maria; Jonell, Malin; Lindahl, Therese; Sonesson, Ulf

Sammanfattning

En livsmedelsstrategi är ett viktigt verktyg för att skapa en vision och gemensam riktning för en 
tryggare och godare framtid. Sverige har sedan länge setts som ett föredöme när det gäller hållbarhet. Att fortsätta på den vägen säkrar framtidens konkurrenskraft i en värld som ställer om till hållbar utveckling och där framtidens entreprenörer sätter hållbara affärsmodeller i fokus och uppnår lönsamhet utan att tära på naturkapitalet. För att stödja utvecklingen krävs en ambitiös och visionär agenda för framtidens livsmedelssystem som inkluderar både produktion och konsumtion och som på allvar beaktar miljömässig och social hållbarhet samtidigt som konkurrenskraften stärks. I en orolig värld behöver både nationell beredskap, internationell handel och samarbete stärkas.

Publicerad i


Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet