Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Annat bidrag i vetenskaplig tidskrift2023Öppen tillgång

Mycorrhizal Dynamics in Ecological Systems

Dahlberg, Anders

Publicerad i

Oryx
2023, Volym: 57, nummer: 3, sidor: 406-407
Titel: Mycorrhizal Dynamics in Ecological Systems
ISBN: 978-0-521-53910-4
Utgivare: CAMBRIDGE UNIV PRESS