Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2023

Ta vara på odlingens sidoströmmar – exemplet broccoli

Olsson, Marie; Löfkvist, Klara; Hagström, Gun; Eriksson, Mattias; Albin, Richard; Löfström, Charlotta; Eliasson, Lovisa; Bohm Tadic, Victor; Ulinder, Andreas; Nilsson, Ulla

Sammanfattning

Detta projekt har utforskat möjligheter att använda sidoströmmar; broccoliblad och stjälk, från broccoliproduktion till nya torkade livsmedelsingredienser. Skördehantering, skördeekonomi, lämpliga processtekniker, livscykelanalys, mikrobiologisk analys och riskbedömning, analys av näringsämnen och bioaktiva ämnen, sensorik och marknadsaspekter har undersökts.

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:9
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet