Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Annat bidrag i vetenskaplig tidskrift2022

Teori, begrepp och empiri kring ursprunglig kapitalackumulation: Replik till Hallberg och Nyström

Tollin, Clas; Widgren, Mats

Publicerad i

Historisk Tidskrift
2022, Volym: 142, nummer: 2, sidor: 222-227 Utgivare: SVENSKA HISTORISKA FORENINGEN