Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Antal nötkreatur som krävs för att nå gynnsam bevarandestatus i svenska naturbetesmarker och djurens metanutsläpp

Hessle, Anna; Danielsson, Rebecca

Nyckelord

Naturbete; metan; nötköttsproduktion; nötkött; dikor; bete; betesdjur; biologisk mångfald; restaurering

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2023, nummer: 60
Utgivare: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet