Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2023

Hur många nötkreatur behövs för gynnsam bevarandestatus och hur stort blir metanutsläppet?

Hessle, Anna; Danielsson, Rebecca

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2023, nummer: 34, sidor: 54-57 Titel: Vallkonferens 2023
ISBN: 978-91-8046-805-3, eISBN: 978-91-8046-806-0
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens, 7–8 februari 2023, Uppsala, Sverige