Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022Öppen tillgång

Scenarier för hur stora volymer skog som granbarkborren kan komma att döda sommaren 2022

Schroeder, Martin

Publicerad i