Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Granbarkborrens fiender – vilka är de och vilken betydelse har de?

Schroeder, Martin

Nyckelord

Granbarkborre; Ips typographus; myrbagge; styltfluga; parasitstekel

Publicerad i

Fakta. Skog
2023, nummer: 2023:3
Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet