Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2023

Avlivning av djur - varför hamnar sådana här ärenden i ansvarsnämnden? - analys

Berg, Lotta

Sammanfattning

Djurhållare som är missnöjda med den vård de har fått för sina djur kan göra en anmälan till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. I ett examensarbete på SLU:s Etologi- och djurskyddsprogram gjorde studenten Hannah Vickers nyligen en genomgång av de anmälningar under de senaste åren som rört avlivning av djur. Charlotte Berg, veterinär och professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU och tillika expert hos JP Infonet, var handledare för det aktuella examensarbetet och sam- manfattar nedan arbetet och diskuterar lite kring resultatet.

Publicerad i


Utgivare: JP Infonet