Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Ekologiskt, regenerativt, agroekologi… – vad är skillnaden?

Lundin, Ola

Sammanfattning

Under senare år har flera termer för olika odlingssystem ökat i popularitet inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretags marknadsföring. Här presenteras kort ekologiskt lantbruk, agroekologi, bevarandejordbruk, permakultur, regenerativt lantbruk och skogsjordbruk samt hur de olika odlingsformerna hänger ihop och liknar eller skiljer sig från varandra. Texten nedan är ett utdrag från ekofakta.se.

Publicerad i


Utgivare: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/123887