Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Fakta och råd om biostimulanter

Lundin, Ola

Sammanfattning

Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden. Detta faktablad ger – utifrån två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren – korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling.

Publicerad i


Utgivare: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Trädgårdsvetenskap/hortikultur
    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/123888