Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2021

Bevattning av vall L1-268 och L1-269

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Publicerad i

Hushållningssällskapens rapportserie
2021, nummer: Försöksrapport 2021, sidor: 21-27
Titel: Sverigeförsöken Försöksrapport 2021
ISBN: 978-91-527-2274-9
Utgivare: Hushållningssällskapen