Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel, 2008

Hur effektiva är fångstvirkeshögar?

Björklund, Niklas

Nyckelord

Granbarkborre; Ips typographus; Bekämpning; Fångstvirkeshög; Insekticid; Feromonfällor; Feromon

Publicerad i

Skogseko
2008, nummer:
Utgivare: Skogsstyrelsen

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/123989