Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2023

Djurvälfärd från mus till älg - implementering av principerna för 3R i viltforskning

Lindsjö, Johan; Fahlman, Åsa; Törnqvist, Elin

Sammanfattning

Konceptet 3R (ersättning, minskning och förfining) utvecklades ursprungligen för att förbättra djurvälfärden i laboratorier och är välkänt inom biomedicinsk och toxikologisk forskning. Det har dock hittills fått mindre uppmärksamhet inom viltforskning av flera skäl. Inom viltforskningen prioriteras ofta populationer och ekosystemens välmående framför individuella djurs välbefinnande, men forskningens effekter på det individuella djur kan påverka välfärd och forskningskvalitet på grupp- och populationsnivåer. Forskare kan också ha svårt att tillämpa 3R på viltforskning eftersom det finns skillnader mellan laboratoriedjur och vilda djur, arter, forskningsmiljöer och syften med studierna. I denna artikel, som är sammanfattad och översatt till svenska, jämförs 3R-principerna inom olika forskningsområden för att öka förståelsen för möjligheter och utmaningar med 3R i viltforskning. Vikten av att tillämpa 3R systematiskt genom hela forskningsprocessen betonas. Forskare har ett moraliskt ansvar att inkludera 3R, för förbättrad djurvälfärd och ökad forskningskvalitet, i all forskning, inklusive viltforskning.

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2023, Volym: 75, nummer: 5, sidor: 32-37