Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Feedback on a list of plant pests with candidates for risk assessments – Batch 8

Boberg, Johanna

Publicerad i


Utgivare: SLU Riskvärdering av växtskadegörare, Sveriges lantbruksuniversitet