Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Diaprepes abbreviatus - An evaluation of the information regarding its presence in Sweden

Björklund, Niklas; Boberg, Johanna

Publicerad i


Utgivare: SLU Riskvärdering av växtskadegörare, Sveriges lantbruksuniversitet