Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2004

Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter

Arvidsson, Katarina

Keywords

Mjölk; Ensilage; Fettsyror

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2004,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124498