Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2007Öppen tillgång

Sortprovning av korn 2006

Ericson, Lars

Nyckelord

Spannmål; Avkastning

Publicerad i

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2007, Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124510