Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2005Öppen tillgång

Sortprovning 2004 : vallgräs och vallbaljväxter

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Nyckelord

Timotej; Ängsvingel; Rödklöver; Avkastning

Publicerad i

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2005, Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124520