Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2006

Ekologisk mjölkproduktion : slutrapport från dokumentationsprojekt 2003-2005

Karlsson, Linda; Hetta, Mårten

Keywords

Växtnäringsbalans; Mjölkproduktion; Ogräs; KRAV

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2006,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124540