Skip to main content
Factsheet, 2008

Kundens syn på trä

Roos, Anders; Nyrud, Anders Qvale

Abstract

• Människor uppskattar att se på träytor. Trä upplevs som naturligt och harmoniskt. • Det visuella intrycket har en stor inverkan på köpval när det gäller synliga träprodukter som golv och terrassvirke. • Trä föredras framför alternativen skiv- och kompositmaterial, och trägolv är mer populära än laminatgolv. • Terrassvirke bör upplevas som harmoniskt och levande, utan störande visuella företeelser som kvistar eller fläckar. • Miljöcertifiering är viktig för konsumenten – viktigare än vad träbranschen kanske tror. • Man kan urskilja tre kundgrupper för terrassvirke: gröna kunder, estetiska kunder samt priskänsliga kunder. • Med preferensanalys kan träbranschen utveckla produkter som kunderna uppskattar samt snabba på och fokusera innovationsprocessen.

Keywords

konsumentanalys; preferenser

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124545