Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2007

Skoglig restaurering : vad är det?

Löf, Magnus

Sammanfattning

• På det internationella planet är skoglig restaurering en aktuell företeelse. Den bör ses som ett viktigt komplement till traditionell naturvård och skogsskötsel. • Skoglig restaurering är ett brett skötselkoncept som inkluderar nyodling, omvandling till annan typ av skog och införande av mer naturliga störningsregimer. • Kostnaderna för skoglig restaurering är ofta höga i det första skedet och osäkerhet om ekonomin i senare faser är stor. Därför bör flera intressen vara med och påverka utformningen.

Nyckelord

skogsskötsel; naturvård; biodiversitet; mångbruk

Publicerad i

Fakta. Skog
2007,
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124555