Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2007

Kan regnskogen räddas?

Forshed, Olle

Sammanfattning

• Regnskogen i alla världsdelar har degraderats hårt både genom att stora områden har omförts till annan markanvändning och på grund av dålig skogsskötsel. • Kraftigt degraderad regnskog är dålig på att producera timmer och omvandlas idag i rask takt till snabbväxande plantager. • Det finns idag skogsskötselmetoder för regnskog som inte leder till en omfattande degradering utan tar tillvara skogens långsiktiga produktionsförmåga. Det går således mycket väl att bruka regnskog för kontinuerlig timmerproduktion, men detta praktiseras mycket sällan. • Det kommersiella skogsbrukandet av naturskogen i regnskogsländer står idag inför en enorm utmaning om det ska kunna existera om något eller några decennier. Nya koncept och idéer om skogsskötsel, skogsproduktion och hushållning måste till om regnskogar ska kunna räddas från att förvandlas till plantager.

Nyckelord

regnskog; regnskogsavverkning; regnskogsskövling; timmerproduktion; hållbart nyttjande; överavverkning; skogsförstörelse; avverkningsskador; lianhuggning; planerade stickvägar

Publicerad i

Fakta. Skog
2007,
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124556