Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2007

Vitrygg och lax : två paraplyarter för funktionella land- och vattenmiljöer?

Törnblom, Johan; Degerman, Erik; Roberge, Jean-Michel; Angelstam, Per; Eriksson, Torleif

Sammanfattning

• Vad är en paraplyart? • Hur kan kunskaper om specialiserade och arealkrävande arter som vitryggig hackspett och lax hjälpa oss att nå flera miljömål på en gång? • Vad är visionen för ett hållbart landskap? • Varför är forskning i referenslandskap viktig?

Nyckelord

paraplyarter; vitryggig hackspett; lax; öring; tröskelvärden; avrinningsområdesperspektiv; hållbara landskap; ekologisk integritet; död ved

Publicerad i

Fakta. Skog
2007,
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124558