Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2008

Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar

Svendsen, Jørgen; Wallgren, Per; Olsson, Anne-Charlotte

Sammanfattning

Studierna genomfördes för att få mer information kring serologin vid rödsjuka vid ekologisk slaktgrisproduktion och för att studera behovet och den praktiska effekten av att vaccinera slaktgrisarna mot rödsjuka

Nyckelord

serologi; slaktsvin; rödsjuka

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2008,
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124568