Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 1988

Pulverskorv

Melin, Gustav

Nyckelord

potatis; svampsjukdomar; pulverskorv

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Lantbruk
1988,
Utgivare: Konsulentavd/växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124673