Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 1991

Jordlevande skadedjur i sockerbetor

Larsson, Hans

Nyckelord

sockerbetor; skadedjur

Publicerad i

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1991,
Utgivare: Info/växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124674