Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1924Öppen tillgång

Den å Böda kronopark utförda grönkvistningen av tall

Lundh, Erik

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1924,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Skogsvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124761