Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1927

Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. I. Betydelsen av kvävemobiliseringen i råhumustäcket för tall- och granplantans första utveckling

Hesselman, Henrik; Melin, Elias

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1927,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124780