Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1934

Ett 25-årigt försök med naturföryngring i norrländsk råhumusgranskog : Norrfloområdet, Haverö s:n, Medelpad

Petrini, Sven

Nyckelord

forestry

Publicerad i

Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt
1934,
Utgivare: Statens skogsförsöksanstalt

UKÄ forskningsämne

Forest Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124804